Rekordavtale for misjonens bistandsarbeid

Terje Vigtel (Norad) og Jørn Lemvik (Digni) signerte avtalen.
Foto: Karen Rossebø
Digni undertegner ny samarbeidsavtale med Norad verdt 800 millioner kroner.

Digni og Norad signerer i dag, 4. mars 2013, ny samarbeidsavtale for perioden 2013-2017. Avtalen er verdt 800 millioner NOK, eller 160 millioner NOK hvert år. I tillegg kommer midler fra UD (regionale midler, GAP), slik at avtalen for 2013 reelt er verdt ca 180 millioner NOK.

– Dette er et uttrykk for at misjonsorganisasjonenes arbeid nyter stor tillit hos Norad. Vi er seriøse, kompetente og leverer gode resultater, uttaler generalsekretær Jørn Lemvik, som beskriver samarbeidet med Norad som ”utmerket og konstruktivt”.

Kan bli mer. Han utelukker heller ikke at avtalen kan bli mer omfattende.

– Vi kunne nok ha tenkt oss en enda større ramme. Samtidig gir avtalen rom for å søke ekstrabevilgninger utover den årlige rammen på 160 millioner kroner.

Lemvik er spesielt fornøyd med at avtalen gir rom til å overføre midler fra år til år.

– Det oppstår ofte omstendigheter, for eksempel i form av politiske hendelser eller naturkatastrofer, som gjør at penger ikke kan brukes i det aktuelle budsjettåret. Da har vi tidligere vært nødt til å betale tilbake pengene.  Nå kan vi overføre pengene til neste år. Dette er mer fleksibelt og bedre tilpasset virkeligheten.

Vil premiere innovasjon. Norad-midlene vil fordeles på prosjekter i regi av Dignis 19 medlemsorganisasjoner. Alle prosjektene godkjennes og kvalitetssikres av Digni, i henhold til Norads kvalitetskrav.

– På et mer overordnet nivå ønsker vi å styrke arbeidet med rettigheter og miljø, samt fred- og forsoningsarbeid, uttaler Lemvik. Han vil også premiere innovasjon og kompetansebygging.

– Gjennom midler til fagutvikling ønsker vi å belønne initiativer fra våre medlemmer som videreutvikler vår måte å tenke og jobbe på. Det er viktig at vi ikke stivner fast i gamle måter å gjøre ting på. Bistand og utvikling er et felt i rivende utvikling.

 
  Gateadresse:
Arbins gate 11
Oslo
Postadresse:
Postboks 2347 Solli
0201 OSLO

Tel: +47 24 11 11 50
E-post: post(at)digni.no
Org. nr.: 971 493 399

 
  Følg Digni på Facebook | Følg Digni på Twitter